Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Celem projektu jest zwiększenie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnej, umożliwiającej zdalną pracę szkół.

W ramach projektu zakupiono 60 laptopów dla uczniów jedenastu szkół podstawowych. Laptopy umożliwią korzystanie m.in. z narzędzi do zdalnego nauczania e-dziennik, eduelo, aplikacji Zoom i Discord, dysku Google kahoot itd.

Zakup został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Wartość  projektu to 99 999,94 zł. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków zewnętrznych, tj. z Unii Europejskiej (84 629,95 zł) oraz budżetu państwa (15 369,99 zł).