Remont płyty Rynku

Tarnowski rynek stanowi niewątpliwie wizytówkę miasta, dlatego też remont jego płyty jest jedną z najważniejszych inwestycji realizowanych w ostatnich latach w samym centrum. Realizacja tego zadania polega nie tylko na wymianie samej płyty, ale także na przyłączeniu sieci ciepłowniczej do okolicznych kamienic. Ze względu na szeroki zakres prac i rozległy obszar działania, inwestycja została podzielona na kilka etapów realizacji.

Wartość całkowita zadania ma wynieść blisko 5,6 mln zł, z czego ponad 3,3 mln zł pochodzi ze środków zarówno unijnych, pozyskanych na projekt NOWE PRZESTRZENIE ZDARZEŃ W TARNOWIE (NPZ), w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa.