Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej

Zadanie to stanowi uzupełnienie zadania pn. Renowacja Murów Miejskich w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów, ponieważ ww. skwer znajduje się w sąsiedztwie małych schodów. 


Głównym celem zadania jest budowa fontann: kaskadowej oraz posadzkowej wraz z niezbędną instalacją elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, wykonanie muralu na ścianie szczytowej kamienicy przylegającej do zachodniej części działki, montaż makiety starego miasta o wymiarach blatu około 2 m x 1,4 m z opisem w języku polskim, angielskim i Braille´a, a także wykonanie siedzisk z drzewa naturalnego (modrzew, jesion, dąb) lub drewna kompozytowego na stopniach oraz murze wokół drzewa.

Wartość całkowita zadania wyniesie blisko 1,8 mln zł, jednak prawie 1,4 mln zł pochodzi ze środków unijnych i budżetu państwa, pozyskanych na projekt NOWE PRZESTRZENIE ZDARZEŃ W TARNOWIE (NPZ), w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa. Planowany termin ukończenia prac: koniec listopada 2019 r.