Doraźna Komisja ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych

Skład Komisji

  • Jakub Kwaśny - przewodniczący Komisji
  • Anna Krakowska
  • Ryszard Pagacz
  • Stanisław Klimek
  • Tadeusz Żak
  • Grażyna Barwacz
  • Krzysztof Janas

 

Przedmiotem działania Komisji do spraw Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rady Miejskiej w Tarnowie są: wykonywanie czynności określonych uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie zasad i trybu nadawania nazw ulicom i placom publicznym w Tarnowie, sprawy dotyczące nadania nazw innym niż wymienione w punkcie 1. obiektom komunalnym, sprawy wznoszenia pomników.