Zmiany w składzie Rady Miejskiej

Klub Radnych Prawo i SprawiedliwośćWybrany z okręgu nr IVPracuje w Komisjach Rady Miejskiej w Tarnowie:- Komisji Ekonomicznej Rady Miejskiej w Tarnowie- Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Tarnowie- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowie

Klub Radnych Koalicja Obywatelska Wybrany z okręgu nr IPracuje w Komisjach Rady Miejskiej w Tarnowie:- Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Tarnowie- Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej w Tarnowie- Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Tarnowie

Klub Radnych Prawo i SprawiedliwośćWybrany z okręgu nr IIIPracuje w Komisjach Rady Miejskiej w Tarnowie:- Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Tarnowie- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowie - Przewodniczący Komisji- Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rady Miejskiej w Tarnowie

Klub Radnych Nasze Miasto TarnówWybrany z okręgu nr IPracuje w Komisjach Rady Miejskiej w Tarnowie:- Komisji Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie - Przewodniczący Komisji- Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Tarnowie