Prawne aspekty COVID-19 - materiały z webinaru

Szanowni Państwo Przedsiębiorcy,

Kancelaria prawna „Lubasz i Wspólnicy” zorganizowała i przeprowadziła webinar, podczas którego poruszone zostały m.in. kwestie związane z rozwiązaniami osłonowymi, prawem pracy, czasowym zakazem prowadzenia działalności czy też możliwościami zmiany treści zawartych umów.

Zachęcamy wszystkich, którzy nie mogli wziąć udziału w webinarze na żywo, do zapoznania się z prezentacją oraz dodatkowymi opracowaniami, które mogą być przydatne w aktualnej sytuacji.

Materiały to pobrania:

 

 

 

Organizator Webinaru:

 

 

Patronat: