Ruszył nabór do szkół ponadpodstawowych

Ruszył nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. W nowym roku szkolnym zaplanowano w Tarnowie ponad dwa i pół tysiąca miejsc dla uczniów kończących ósmą klasę. Oznacza to, że w liceach otworzy się 39 oddziałów, w szkołach branżowych dziesięć, a w technikach 31. W sumie to 80 oddziałów. Wnioski wraz z dokumentami można składać do 20 czerwca

klasa

Nabór jest prowadzony w sposób elektroniczny. Ósmoklasiści ze szkół tarnowskich będą mogli zalogować się loginami i hasłami, które otrzymają w swojej szkole podstawowej. Uczniowie z innych szkół będą musieli samodzielnie założyć konto. Wyjątek stanowią szkoły specjalne, do których rekrutacja będzie prowadzona w sposób tradycyjny.

Wnioski wraz z dokumentami można składać do 20 czerwca, a w przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych oraz sportowych - do 30 maja. 

Od 31 maja do 13 czerwca w szkołach przeprowadzane będą sprawdziany dla kandydatów do szkół i oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, klas wstępnych oraz szkół i oddziałów sportowych (II termin do 28 czerwca 2022 r. – dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie). Wyniki zostaną ogłoszone do 15 czerwca.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można dołączyć do wniosku od 24 czerwca do 12 lipca. W tym czasie uczniowie będą mogli dokonać także zmiany wniosków o przyjęcie.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 19 lipca o godzinie 10, 25 lipca nastąpi potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, a listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych pojawią się dzień później. Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 27 lipca do 18 sierpnia.

Logowanie do systemu naboru dla kandydatów: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

(mt)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski