Startuje rekrutacja do przedszkoli

Jutro rusza nabór do tarnowskich  przedszkoli publicznych na rok szkolny 2021/2022. Rekrutacja potrwa do 24 marca, a zapisy odbywać się będą za pomocą elektronicznego systemu naboru http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnow

przedszkola nabór

W tym roku, dla maluchów przygotowano 912 miejsc – w sumie tarnowskich przedszkolach publicznych jest 3109 miejsc. Wychowanie przedszkolne (na podstawie złożonych w lutym 2021 r. deklaracji rodziców) będzie kontynuowało 2197 dzieci.

Przypomnijmy, że do tarnowskich przedszkoli przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat, które mieszkają na terenie miasta. W  najbliższym roku szkolnym obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, czyli uczęszczania do tzw. „zerówki”, mają dzieci sześcioletnie urodzone w 2015 roku.

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:

  • 3 – 24 marca – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (do 14 kwietnia komisje rekrutacyjne weryfikują wnioski);
  • 21 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • 21 kwietnia – 23 kwietnia – potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia; brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca;
  • 29 kwietnia – ogłoszenie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo pod adresem: https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Edukacja/Rekrutacje-do-przedszkoli-i-szkol/Rekrutacja-do-przedszkoli

Wykaz publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Tarnów : https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Edukacja/Wykaz-przedszkoli-szkol-i-uczelni