Edukacja

Rekrutacja do Przedszkoli

25.02.2010, 10:51

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2010/2011 rozpoczyna się od dnia 1.03.2010 r. i będzie trwać do dnia 15 kwietnia 2010 r.

Kana Press zaprasza!

17.02.2010, 12:29

Szukasz ciekawego zajęcia? Lubisz pisać i tworzyć teksty? Interesujesz się mediami i dziennikarstwem? – Przyjdź do nas! Szkoła Reportera czeka na Ciebie. To przestrzeń realizacji i kreatywnej twórczości. Dołącz do nas! Poznaj warsztat pracy dziennikarza, historię mediów, podnieś swoje umiejętności i naucz się pisania perswazyjnych tekstów reklamowych!

Prezydent Miasta Tarnowa we współpracy z PWSZ organizuje „Zajęcia edukacyjne dla uzdolnionej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”, które dotyczą takich przedmiotów jak: matematyka, chemia, fizyka i informatyka. Celem programu, który odbywa się już po raz trzeci jest stworzenie możliwości rozwoju młodzieży uzdolnionej, zainteresowanej pogłębianiem wiedzy i zainteresowań oraz poznawaniem zagadnień spoza programu szkolnego. Zajęcia prowadzone są prze...

Pałac Młodzieży w Tarnowie rozpoczyna realizację projektu „Nauka Języków Obcych – Twoją Szansą na Sukces” w ramach PO KL, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Tarnowa.

Te pytania pierwszego dnia konferencji postawił ks. prof. Michał Heller w swoim inauguracyjnym wykładzie „Granice metody naukowej". Już chociażby z racji na to wystąpienie, warto było uczestniczyć w Konferencji pod hasłem „Państwo w mikro - i makroskali 2010. Złoty trójkąt: gospodarka – nauka – samorząd”. To prestiżowe spotkanie odbyło się w Tarnowie w dniach 25 i 26 lutego. Organizatorami byli Computerworld i Urząd Miasta Tarnowa. ...

Sześciolatki w szkołach podstawowych, unowocześniona oferta edukacyjna miasta na rok 2010 oraz Tarnowska Inicjatywa Edukacyjna – to tylko niektóre propozycje. Wiele z nich już jest realizowanych, pozostałe ruszą od września.

5 lutego 2010 r. o godz. 14.00, w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie, Prezydent Miasta Tarnowa wręczył okolicznościowe dyplomy uczniom, którzy otrzymali stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne oraz aktywną działalnością na rzecz środowiska lokalnego w roku szkolnym 2008/2009.

W ogłoszonym 14 stycznia 2010r. Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych IV Liceum z Mościc okazało się najlepszą ze wszystkich szkołą ponadgimnazjalną w całym Tarnowie zajmując 218 miejsce w kraju i 16-te w Małopolsce. Na dalszych pozycjach znalazły się inne tarnowskie Licea, odpowiednio na 317 i 328 miejscu w Polsce.