Pomóż w rozwiązywaniu problemów społecznych

Ma diagnozować sytuację społeczną, prognozować zmiany w tym zakresie, określić cele i kierunki niezbędnych działań a także sposób ich realizacji. Między innymi temu ma służyć „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miast – Tarnów 2030”. Trwają właśnie konsultacje, podczas których mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię lub chęć zmiany projektu.

baner

Przygotowany projekt to kluczowy dokument strategiczny określający kierunki długofalowej polityki społecznej i działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych. Obejmuje wiele ważnych obszarów i kwestii, mających wpływ na jakość życia mieszkańców, a także służących przeciwdziałaniu zdiagnozowanym zagrożeniom. Między innymi ma pomóc przy wspieraniu rodzin, rozwijaniu warunków sprzyjających aktywności mieszkańców miasta w sporcie i rekreacji czy rozbudowywaniu systemu bezpieczeństwa publicznego, w szczególności przeciwdziałaniu przemocy.

Stworzono więc specjalny formularz, w którym każdy z mieszkańców może wyrazić swoją opinie, obawy oraz chęci zmiany strategii. Wcześniej jednak należy zapoznać się z projektem. Wszelkie informacje znajdują się w załącznikach poniżej do pobrania.

Formularze natomiast należy nadesłać pocztą na adres: Centrum Usług Społecznych 33-100 Tarnów al. Matki Bożej Fatimskiej 9 z dopiskiem „Konsultacje społeczne SRPS” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: strategia@cus.tarnow.pl.

Konsultacje trwają do 23 maja.

(mt)

Kaluzula.pdf (581 kB)
Ulotka.pdf (642 kB)

Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski