Aktualności

Tarnowska Akademia Brydżowych Umiejętności zaprasza wraz z zaprzyjaźnionymi placówkami oświatowymi; I Liceum Ogólnokształcącym, Gimnazjum nr 2 i Szkołą Podstawową nr 1 na Świąteczne Warsztaty Integracyjno-Edukacyjne z zakresu Brydża Sportowego.

13 grudnia w Tarnowie zakończono montaż nowatorskiego systemu oznakowania turystycznego, spełniającego funkcję informacyjną dla gości odwiedzających miasto.

Do konkursu wpłynęło aż 110 ofert. Dotyczył on takich dziedzin działalności jak: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona i promocja zdrowia, promocja miasta i pomoc społeczna.

Wicedyrektor Szpitala im. Edwarda Szczeklika odpowiadać będzie za przeprowadzenie oczekiwanych zmian systemowych w tarnowskiej służbie zdrowia. Zajmie się też zagadnieniami z zakresu opieki społecznej. Danuta Nosek zapowiedziała przeprowadzenie szczegółowej analizy dotychczasowej strategii miasta we wspomnianych dziedzinach.

Urząd Miasta Tarnowa oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN Tarnów ogłaszają wśród nauczycieli szkół oraz przedszkoli Miasta Tarnowa nabór do pełnienia zadań Tarnowskiego Lidera Przedmiotowego w ramach powoływanego wspólnie systemu wspierania nauczycieli pod nazwą: Tarnowska Inicjatywa Oświatowa „e-ducaTIO”.