Aktualności

Z okazji 20. rocznicy podpisania Konwencji o prawach dziecka w dniu 20 listopada rusza czwarta edycja młodzieżowego konkursu na plakat, w tym roku pod hasłem "Narysuj mi prawo !". Organizatorem Konkursu jest Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa.

W Urzędzie Miasta Tarnowa zakończono kolejne akcje proekologiczne. Na podsumowanie działań Zastępca Prezydenta Miasta Henryk Słomka - Narożański zaprosił autorów najciekawszych gazetek o tematyce ekologicznej oraz przedstawicieli grup biorących udział w szesnastej już akcji „Sprzątanie Świata”. Prezydent podziękował wszystkim za przyczynianie się do upiększania naszego miasta, utrzymywania go w czystości, a przede wszystkim, przekazywanie pozytyw...

11 listopada 2009, w rocznicę Święta Niepodległości, na sztucznej nawierzchni boiska Klubu Sportowego Hutnik w Krakowie, odbył się V Turniej Juniorów o Puchar Prezesa MZPN. W turnieju udział wzięły reprezentacje podokręgów wchodzących w skład Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Są pieniądze na dofinansowanie projektu „Krok wyżej, krok dalej”, którego głównym celem jest dostosowanie kwalifikacji 180 przyszłych absolwentów tarnowskich techników kształcących się w branży budowlanej oraz okołobudowlanej do potrzeb rynku pracy.

Na początku 2000 r. Rada Miejska w Tarnowie przyjęła „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Tarnowa na lata 2000-2015”. Dokument ten był zwieńczeniem prac rozpoczętych jeszcze w drugiej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku.

Poziom bezpieczeństwa w Tarnowie jest jedną z najbardziej istotnych kwestii, dotyczących wszystkich mieszkańców miasta. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej i podsumowanej w Urzędzie Miasta Tarnowa, prawie 65 % badanych czuje się w Tarnowie bezpiecznie, 28% uważa Tarnów za miasto, w którym jest niebezpiecznie, 2 osoby wskazały odpowiedź „jest bardzo niebezpiecznie”.

Już trzeci raz z kolei rywalizacja polegała na skojarzeniu w pary juniorów z tarnowskimi ekspertami. W imprezie pod hasłem Brydż pomostem w integracji pokoleń wzięła udział rekordowa liczba 22 par. Rywalizacja toczyła się na 2-ch liniach. Linię NS dla zaawansowanych wygrali Michał Krysa (młodzik) i ekspert Jerzy Wielgus, a linię początkujących WE Ania Litwora (młodzik) i arcymistrz Andrzej Hycnar.

Tarnów coraz modniejszy

18.11.2009, 14:23

Od ostatniej imprezy „study press” organizowanej corocznie przez Tarnowskie Centrum Informacji przy wsparciu Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Organizacji Turystycznej i Starostwa Powiatowego w Tarnowie minęło niespełna 6 tygodni a już kilka ciekawych artykułów ukazało się w mediach.