Komunikaty

Jak informuje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w niewyjaśnionych okolicznościach zaginął dowód osobisty serii CAH numer 146628 na nazwisko Zdzisław Derlich (s. Floriana, PESEL: 71082508832). Dokument został unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych. Osoba, która ujawni fakt posługiwania się ww. dowodem osobistym, proszona jest o kontakt z najbliższą jednostką policji. ...

Uwaga, remonty!

01.10.2015, 14:19

Przed utrudnieniami związanymi z pracami modernizacyjno-inwestycyjnymi na kilku tarnowskich ulicach przestrzegają Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.  Prace prowadzone będą w październiku.

Plakaty wszystkich komitetów wyborczych oraz urzędowe obwieszczenia wyborcze można umieszczać bezpłatnie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. 

Na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienia rozpoczną się 23 września i potrwają do 2 października. Działanie to będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i zrealizowane zostanie poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Komunikat dla rolników

09.09.2015, 15:17

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że 31 sierpnia 2015 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji polnej spowodowane wystąpieniem suszy.

Od 14 września nie będzie możliwe korzystanie z wagi samochodowej na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy ul. Cmentarnej. Wszystko to związane jest z modernizacją urządzenia. Waga będzie wyłączona z użytkowania do 19 września.  

Urząd Miasta Tarnowa - Wydział Podatków i Windykacji  przypomina, że z dniem 10 września upływa termin płatności należności za wywóz odpadów komunalnych, a  15 września upływa termin płatności dla osób fizycznych  III raty podatku od nieruchomości za rok 2015.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie zwraca się z apelem o niewypalanie słomy pożniwnej i pozostałości roślinnych na polach i nieużytkach, co staje się niejednokrotnie przyczyną powstania groźnych pożarów upraw, lasów, zabudowań gospodarczych i innych obiektów budowlanych. Jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne w warunkach obecnej suszy. W roku bieżącym odnotowano już 20 pożarów związanych z wypalaniem słomy. ...

W środę 12.08.2015 o godzinie 20:00 rozpocznie się przerwa w dostępności systemu ePUAP, podczas której będą prowadzone prace mające na celu udostępnienie użytkownikom nowej, produkcyjnej wersji systemu.

Dyżur w ZUS 14 SIERPNIA

05.08.2015, 12:34

– 14 sierpnia obsługa klientów w placówce będzie ograniczona do przyjmowania wniosków i dokumentów ubezpieczeniowych od godz. 8.00 do 15.00 – informuje Magdalena Chrzanowska, rzecznik prasowy tarnowskiego oddziału ZUS. Ponadto klienci ZUS mogą korzystać z urzędomatów zlokalizowanych przy wejściu do placówki, które czynne są przez całą dobę.