Komunikaty

Utrudnienia związane z prowadzonymi pracami modernizacyjno-inwestycyjnymi1/ W związku z budową magistrali wodociągowej w ul. Chemicznej wystąpią utrudnienia komunikacyjne.2/ W związku z wymianą sieci wodociągowej w ul. Jasna na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Słonecznej wystąpią utrudnienia komunikacyjne oraz przerwy w dostawie wody.3/ W związku z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej wystąpią utrudnienia komunikacyjne.4/ W związku z w...

W sobotę 26 czerwca 2010 r. przedstawiciele prywatnego transportu sanitarnego z całej Polski zamierzają zorganizować w Tarnowie manifestację, w której ma uczestniczyć ponad sto ambulansów. Manifestacja ta rozpocznie się ok. godz. 13:00 i będzie polegać na wolnym przemieszczaniu się kolumny samochodowo – pieszej od ulicy Lwowskiej ulicami Dąbrowskiego, Konarskiego oraz Narutowicza pod budynek Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Manifestacja z pewnoś...

W czekającej nas drugiej turze wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa do głosowania. Wyborcy, którzy pragną skorzystać z tego prawa, do dnia 24 czerwca muszą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Informuję że w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. mieszkańcy miasta Tarnowa będą oddawać swe głosy w Obwodowych Komisjach Wyborczych mających siedziby w lokalach z poprzednich wyborów do Europarlamentu. Lokale będą czynne od godziny 6,00 do 20,00.Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość dowozu po wcześniejszym zgłoszeniu pod numerem telefonu 6882 813, 6882 814.

Plus dla powodzian

14.06.2010, 10:33

Poszkodowani przez powódź klienci operatora sieci Plus, firmy Polkomtel S.A., mogą liczyć na indywidualne podejście tego usługodawcy do spraw związanych z umowami, należnościami czy karami umownymi. Jest to reakcja firmy Plus na ogromną skalę strat poniesionych wskutek ataku żywiołu.