Komunikaty

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w ramach akcji „WSPÓLNIE POSPRZĄTAJMY MIASTO” mieszkańcy Tarnowa mogą wystawiać zużyty sprzęt gospodarstwa domowego i inne odpady wielkogabarytowe przed posesje – w przy­padku mieszkańców domków jednorodzinnych, a przed domy lub obok wiat śmietnikowych – w przypadku budynków wielorodzinnych.

Stowarzyszenie Zdrowych Miasta Polskich zrzeszające polskie miasta i gminy, w tym również miasto Tarnów, ogłosiło dla członków Stowarzyszenia (zrzeszone gminy/miasta) doroczny konkurs pn. „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miasta Polskich”. W bieżącym roku do konkursu grantowego można zgłaszać programy w następującym obszarze tematycznym:

Uwaga, utrudnienia

18.03.2010, 09:54

Jak informuje grupa Tarnów Spółki STRABAG, w związku z kontynuacją zadania „Budowa połączenia autostrady A-4 z drogą wojewódzką nr 977 w Tarnowie” od dnia 27 marca 2010 r. nastąpią duże utrudnienia w przejeździe ulicami Konarskiego, Gumniską i Dąbrowskiego.

Uwaga, utrudnienia

05.03.2010, 13:07

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpią w najbliższym czasie (począwszy od piątku to jest 05.03.2010 r.) mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.

W związku ze zmianą siedziby Biura Miejskiego Inżyniera Ruchu w dniach 17-18 lutego br. mogą wystąpić trudności z załatwianiem spraw związanych z działalnością ww. Biura.