Komunikaty

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dotyczące podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa Autostrady A-4 na odcinku: Tarnów weżeł "Krzyż" - węzeł "Dębica Pustynia" km 502+796,97 - km 537+550 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Pobierz plik: A4

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpić w najbliższym czasie (począwszy od piątku to jest 07.05.2010 r.) mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.

W związku z wynikającą z Regulaminu utrzymania czystościi porządku w Tarnowie koniecznością prowadzenia na terenie nieruchomości (w tym także w obiektach UMT) selektywnej zbiórki odpadów, przystąpiono do uporządkowania gospodarki odpadami w Urzędzie i wdrożenia kompleksowego systemu ich selektywnej zbiórki. W tym celu, we wszystkich budynkach UMT, rozmieszczono odpowiednie pojemniki.

W niedzielę 18 kwietnia, w dniu pogrzebu Prezydenta RP i Jego Małżonki na Wawelu, przewoźnicy kolejowi PKP Intercity i Przewozy Regionalne uruchamiają dodatkowe pociągi, które kursować będą na trasie Tarnów- Kraków częściej niż w dni powszednie. Podróż, która trwa od 60 do 85 minut jest bardzo dobrą alternatywą dla samochodu. W związku z oficjalnymi delegacjami najważniejszych głów państw świata oraz licznymi remontami ulic w Krakowie, ograniczen...

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w ramach akcji „WSPÓLNIE POSPRZĄTAJMY MIASTO” mieszkańcy Tarnowa mogą wystawiać zużyty sprzęt gospodarstwa domowego i inne odpady wielkogabarytowe przed posesje – w przy­padku mieszkańców domków jednorodzinnych, a przed domy lub obok wiat śmietnikowych – w przypadku budynków wielorodzinnych.