Komunikaty

Oddział Terenowy ARR w Krakowie informuje, iż fakt tegorocznej powodzi nie powinien pozbawić producentów rolnych możliwości ubiegania się o „dopłaty do materiału siewnego”. W związku z tym wszyscy, którzy zużyli do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą złożyć wniosek o przyznanie dopłaty do dnia 25 czerwca br.

W dniu 8 czerwca 2010r. Wydział Komunikacji podjął informację od Hewlett – Packard Polska, obsługującego wdrożenie systemu CEPiK, że w dniu 23.06.2010r. nastąpi wyłączenie sieci pracującej w systemie POJAZD i KIEROWCA w związku ze zmianą serwera, a co się z tym wiąże, powstanie brak możliwości obsługi klientów w godzinach 12.00 - 15.30, w zakresie:rejestracji pojazdów, zgłaszania zmian dot. pojazdu bądź jego właściciela, wydawania uprawnień do ki...

W wyniku dwóch fali powodziowych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego ucierpiało blisko 1200 domów i gospodarstw rolnych. Władze Powiatu Tarnobrzeskiego zwracają się o pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. apel_powiat_tarnobrzeski

LATO W MIEŚCIE 2010

07.06.2010, 10:32

Pobierz wykaz imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach Programu „Lato w mieście – bezpieczne wakacje Tarnów 2010” – zadanie realizowane w zakresie Programu „Tarnów 2010”. lato_w_miescie_2010.doc (251 kB) Swoją propozycję dla dzieci spędzających czas wakacji w Tarnowie ma również Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego. Pobierz harmonogram zajęć: wakacje 2010 z MBP.doc (67 kB) ...

Infolinie dla powodzian

31.05.2010, 12:53

Główny Inspektor Sanitarny udostępnił dwie infolinie dla osób dotkniętych klęską powodzi. Numer 800 060 033 jest darmowy z wyjątkiem abonentów sieci Orange i Play. Drugi z numerów – 222 318 000 - jest płatny zgodnie ze stawkami dla numerów stacjonarnych. Pod tymi numerami można uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa zdrowotnego na terenach popowodziowych, a także zgłosić zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne. Po połączeniu z infolinią osoba ...

Właściciele studni, których ujęcia zostały zanieczyszczone podczas powodzi mogą zgłaszać się do Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Tarnowie w celu przebadania jakości wody. Badanie to będzie darmowe, jeśli zanieczyszczona studnia stanowi jedyne źródło wody pitnej. Właściciel studni musi przedłożyć we właściwym sobie oddziale Powiatowej Stacji Epidemiologicznej zaświadczenie o zalaniu posesji w wyniku powodzi i o braku połączenia domu z miejską...

Informujemy, że Wydział Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Tarnowa został przeniesiony na ul. Brodzińskiego 1. Aktualny numer telefonu Wydział Podatków i Windykacji to 014-688 26 78.