Komunikaty

Domy pomocy społecznej prowadzone przez Gminę Miasta Tarnowa (tj. Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie przy ulicy Szpitalnej 53, telefon: 014 688-86-66 oraz Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Czarna Droga 48, telefon 014 633-02-15) dysponują wolnymi miejscami. Obydwie placówki posiadają pełny standard i wpis do rejestru domów pomocy społecznej Wojewody Małopolskiego.