Harmonogram

 

- Zgłaszanie projektów

7 kwietnia 2014 r. – 5 maja 2014 r.

- Weryfikacja zgłoszonych projektów

6 maja 2014 r. – 26 maja 2014 r.

- Ogłoszenie listy projektów

27 maja 2014 r.

- Działania informacyjne

27 maja 2014 r. – 3 czerwca 2014 r.

- Głosowanie

4 czerwca 2014 r. – 11 czerwca 2014 r.

- Ogłoszenie wyników

28 czerwca 2014 r.