Budżet Obywatelski 2021

Jest już lista projektów dopuszczonych do głosowania w edycji budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Znalazło się na niej 18 różnych pomysłów mieszkańców Tarnowa. Od 18 do 30 grudnia tarnowianie będą mogli oddać głos na maksymalnie dwa z nich.

BO

Za nami merytoryczna ocena projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na rok 2021. Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 24 projekty. Po formalnej ocenie ich liczba zmniejszyła się do 21. W kolejnym etapie, z 21 wniosków tylko 17 przeszło pozytywnie ocenę, natomiast cztery wnioski odrzucono.

Budżet Obywatelski odowłania

Za nami decyzja w sprawie odwołań o niedopuszczeniu do głosowania projektów do Budżetu obywatelskiego z przyczyn formalnych. 

Budżet Obywatelski 2021

Za nami formalna ocena projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na rok 2021. Mieszkańcy na wysyłanie wniosków mieli czas do 15 października. Z 24 projektów, jakie wpłynęły, 21 przeszło pozytywnie ocenę formalną, trzy zostały odrzucone.