Budżet Obywatelski 2016

Znamy wyniki 4. edycji Budżetu Obywatelskiego w Tarnowie. W wyniku głosowania do realizacji w 2016 roku wybrano 4 projekty ogólnomiejskie oraz 20 projektów osiedlowych. W tegorocznej edycji można było wybierać spośród 39 projektów: 12 ogólnomiejskich i 27 osiedlowych.

 

Oficjalny protokół podsumowujący głosowanie w 4. edycji Budżetu Obywatelskiego w Tarnowie

 

Pełna lista wyników

 

Lista projektów ogólnomiejskich wybranych do realizacji (wg kodów):

Lp.Kod projektuNazwa projektuKwota na realizację projektu
1.07NOWY BLASK PARKU SANGUSZKÓW600 000 zł
2.08SANDOWICZKA – AKTYWNY WYPOCZYNEK700 000 zł
3.09PARK BIEGOWY MARCINKA – REALIZACJA II ETAPU BUDOWY220 000 zł
4.10MIĘDZYOSIEDLOWE CENTRA AKTYWNOŚCI SENIORALNEJ 2016240 000 zł

Łącznie 1 760 000 zł (przy zwiększeniu o 10% przewidzianej kwoty na projekty ogólnomiejskie).

 

Lista projektów osiedlowych wybranych do realizacji (wg kodów):

Lp.Kod projektuNazwa projektuKwota na realizację projektuOsiedle
1.13Remonty z zakresu infrastruktury drogowej na Osiedlu Strusina271 000 złStrusina
2.15Rozbudowa Strefy Aktywności Tarnowian160 000 złMościce
3.18Wymiana wiat przystankowych na terenie Osiedla Grabówka200 000 złGrabówka
4.19Opracowanie dokumentacji na kompleksowy remontul. Rzędzińskiej50 000 złRzędzin
5.20Boisko wielofunkcyjne i siłownia na wolnym powietrzu w Parku Sanguszków114 670 złGumniska-Zabłocie
6.23Doposażenie placu zabaw przy ul. Ogrodowej w nowe urządzenia oraz renowacja i konserwacja istniejących urządzeń90 000 złKrakowska
7.24Budowa chodnika po północnej stronieul. H. Dobrzańskiego84 500 złKoszyce
8.25Park dla Osiedla Zielonego131 000 złZielone
9.28Zagospodarowanie działki 181/1 przy ul. Cichej na plac zabaw150 000 złStarówka
10.31Osiedlowa Strefa Zdrowia - Piaskówka50 000 złPiaskówka
11.32Park do Streetworkout’u na Piaskówce50 000 złPiaskówka
12.34Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. dr. J. Kozioła86 320 złKlikowa
13.35Utworzenie placu zabawi rekreacji „Iskierka”135 000 złKrzyż
14.36Bezpieczny plac zabaw na Osiedlu Jasna230 514 złJasna
15.37Remont parkingu przyul. Westerplatte 1786 000 złWesterplatte
16.38Plenerowa siłownia na Osiedlu Westerplatte25 000 złWesterplatte
17.39Zagospodarowanie nieczynnego kortu tenisowego na potrzeby parkingowe na Osiedlu Legionów84 558 złLegionów H. Dąbrowskiego
18.16Wykonanie odcinka ul. Obrońców Tobruku do ul. Gen. Grota-Roweckiego120 000 złMościce
19.22Remont drogi osiedlowej - ul. Zamkowa (boczna)80 000 złGumniska-Zabłocie
20.29Remont chodników przyul. Krasińskiego185 000 złStarówka

Łącznie: 2 563 562 zł (przy zwiększeniu o 6,8% przewidzianej kwoty na projekty osiedlowe).

 

 

 

O budżecie

Regulamin Budżetu Obywatelskiego

Harmonogram

Karta zgłaszania projektów

Kwota przypadająca na poszczególne osiedla

Jak głosować?

Powołanie komisji do ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu - zarządzenie