Zostaw 1% w Tarnowie

Zostaw 1% w Tarnowie

Organizacje pożytku publicznego to niezwykle ważna forma aktywności obywatelskiej. Ich działalność stanowi cenne uzupełnienie aktywności miejskich instytucji zajmujących się pomocą potrzebującym. Aby je wspomóc nie trzeba robić wiele - wystarczy przekazać jeden procent podatku.

Przy wypełnianiu rozliczeń podatkowych warto pamiętać zwłaszcza o lokalnych OPP. To podmioty, które prowadzą działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

Podatnik może wybrać stowarzyszenie czy fundację (tylko jedną!), której działalność chce wesprzeć. Wybierając instytucję, którą chce wesprzeć 1% podatku, musimy postępować bardzo ostrożnie. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy ma ona status organizacji pożytku publicznego. To absolutnie konieczne, bo tylko takiej organizacji można przekazać podatek.

Zachęcamy do skorzystania z programu do rozliczania podatku PIT oraz do przekazania tegoż podatku podmiotom działającym w Tarnowie.

Lista lokalnych OPP - kliknij, aby wyszukać konkretną organizację

Przekaż 1% w Tarnowie

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował projekt „Wspieraj lokalnie” we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki

 ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO Z TERENU TARNOWA, NA KTÓRE MOŻEMY PRZEKAZAĆ NASZ PODATEK

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019, o którym mowa w  ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z wykazem opublikowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

L.p.

Numer KRS

Nazwa Organizacji Pożytku Publicznego

1.

0000007018

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.ADAMA MICKIEWICZA W TARNOWIE

2.

0000036300

TARNOWSKI KLUB TENISOWY TARNÓW

3.

0000022127

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W TARNOWIE

4.

0000026398

POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ-ŚWIAT PRACY”

5.

0000027010

FUNDACJA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO W TARNOWIE "SEMPER PRIMUS"

6.

0000039250

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI TARNOWSKIEJ

7.

0000039730

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO - WSCHODNICH ODDZIAŁ W TARNOWIE

8.

0000046848

CHŁOPIĘCY CHÓR KATEDRALNY „PUERI CANTORES TARNOVIENSES”

9.

0000048380

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - KOŁO W TARNOWIE

10.

0000048732

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM „STRUKTURA”

11.

0000054839

KLUB SPORTOWY „BŁĘKITNI” W TARNOWIE

12.

0000057401

TARNOWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WĘGIER

13.

0000116507

TARNOWSKIE ZRZESZENIE SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START”

14.

0000124918

FUNDACJA „ZMIEŃMY ŚWIAT”

15.

0000157946

FUNDACJA „KROMKA CHLEBA”

16.

0000198945

STOWARZYSZENIE „BĄDŹMY RAZEM” NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17.

0000211791

CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ

18.

0000211791

CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ

W rubryce „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać „KANA Tarnów”

19.

0000231950

KLUB SPORTOWY „ISKRA” W TARNOWIE

20.

0000236702

FUNDACJA IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

21.

0000237677

STOWARZYSZENIE „ICH LEPSZE JUTRO”

22.

0000271093

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z WADAMI SŁUCHU „USŁYSZEĆ POTRZEBĘ”

23

0000297609

STOWARZYSZENIE „TO, CO WSPÓLNE”

24.

0000314814

STOWARZYSZENIE „SIÓDEMKA” W TARNOWIE

25.

0000340566

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ IV LICEUM W TARNOWIE

26.

0000340823

FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI, PRACY, INTEGRACJI

27.0000623403FUNDACJA CORDARE

28.

0000376992

STOWARZYSZENIE KANON

29.0000505811

FUNDACJA PRODRIVER

30.

0000443815

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU INTELEKTUALNEGO, SPOŁECZNEGO I EMOCJONALNEGO DZIECI "PODARUJ DZIECIOM PROMYK SŁOŃCA"
31.

0000500437

FUNDACJA MOŻE BYĆ LEPIEJ

32.

0000507357

KLIKOWSKA OSTOJA POLSKICH KONI

33.

0000515022

FUNDACJA ANTYSCHEMATY 2
34.0000038458

TARNOWSKA FUNDACJA DOBROSĄSIEDZKIEJ WSPÓŁPRACY

OPP ZAREJESTROWANE POZA TARNOWEM, ALE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ NA JEGO TERENIE

L.p.

Numer KRS

Nazwa OPP

Uwagi

1.

0000207304

STOWARZYSZENIE  SIEMACHA

 

2.

00000273492

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA

W rubryce „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać „Hufiec Tarnów”

3.

0000069730

OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS"

W rubryce „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać „Inspektorat Tarnów”

4.

0000031762

STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM "PRZYJAZNA SZKOŁA"
W MYŚLENICACH

 

W rubryce „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać „Zespół Szkół Ogólnokształcących  Nr 2  w Tarnowie, ul. Mickiewicza 16, INP: 600000060287”