Baza organizacji pozarządowych

Urząd Miasta Tarnowa, w ostatnim okresie czasu zaktualizował posiadane informacje nt. tarnowskich NGO. Pozyskane informacje posłużyły do stworzenia bazy danych, która jest dostępna do pobrania w załączniku poniżej.

Stworzona baza będzie spełniać dwa zadania. Pierwszym z nich jest ułatwienie kontaktu Urzędu Miasta Tarnowa z organizacjami, poprzez przekazywanie podmiotom trzeciego sektora informacji dotyczących ich bieżącej działalności (m.in. o ogłaszanych konkursach, możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł, zmianach przepisów prawa, możliwości skorzystania z doradztwa i porad, organizowanych szkoleniach, czy też o konsultacjach społecznych), drugim natomiast zapoznanie mieszkańców Tarnowa z szeroką ofertą organizacji funkcjonujących na terenie miasta i działających społecznie na ich rzecz, co może przyczynić się do pozyskania przez te organizacje nowych członków, wolontariuszy lub darczyńców

Na chwilę obecną, baza zawiera organizacje, które wyraziły chęć publikacji ich danych. Baza będzie regularnie aktualizowana, więc organizacje, które jeszcze nie nadesłały formularza mogą to zrobić w każdej chwili. W związku z tym zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pobrania poniższego formularza, uzupełnienia go oraz odesłania pocztą na adres:

Samodzielne stanowisko pracy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Urząd Miasta Tarnowa, ul. Goldhammera 3, 33-100 Tarnów lub też w formie elektronicznej na adres e-mailowy: b.bykowski@umt.tarnow.pl.

Informacje pod nr tel. 14 68 82 442.