Konkurs o "Nagrodę im. Tadeusza Tertila" - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Konkurs o "Nagrodę im. Tadeusza Tertila"

Nagroda im. Tadeusza Tertila przyznawana jest za pracę dyplomową o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim. 

O przyznawaną rokrocznie nagrodę mogą ubiegać się autorzy prac dyplomowych, będący absolwentami studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, którzy mieszkają na stałe w Tarnowie lub w powiecie tarnowskim. Pracę dyplomową za zgodą absolwenta zgłasza uczelnia, zgłoszenia należy składać w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa pod adresem Rynek 7. O szczegóły można pytać pod numerem telefonu: 14 688 90 98.

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: najlepsza praca licencjacka lub inżynierska oraz najlepsza praca magisterska. W przypadku tej ostatniej zwycięzców poznamy w dwóch odrębnych dziedzinach obejmujących: nauki humanistyczne i nauki społeczne oraz pozostałe nauki, wymienione w wykazie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. W szczególnych przypadkach kapituła konkursowa może też przyznać nagrodę specjalną dla zgłoszonej pracy, która wyróżnia się dużym stopniem innowacyjności. Nagrody, fundowane przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie, wręczane są 30 października podczas uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego. 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski