Tarnów Pełen Blasku

Ruszyła kolejna, ósma już edycja konkursu „Tarnów pełen blasku”, w którym nagrodzone zostaną najpiękniej świątecznie przystrojone domy, balkony, sklepy, firmy, ogródki przyblokowe, biura, szkoły, przedszkola i żłobki w naszym mieście. Łączna pula nagród wynosi 12 tysięcy złotych, a zgłoszenia przyjmowane są do 19 stycznia.

Do konkursu mogą być zgłoszone posesje, balkony, ogródki przyblokowe, szkoły, przedszkola, żłobki oraz inne obiekty użyteczności publicznej położone w granicach administracyjnych miasta Tarnowa. Zgłoszeń dokonać mogą – na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - osoby fizyczne lub prawne, a także Rady Osiedli. Zgłoszenia pisemne należy złożyć w Biurze Promocji i Współpracy Zagranicznej Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa (Rynek 7), pokój 11. Zgłoszenia drogą elektroniczną nadsyłać należy natomiast na adres konkurs@umt.tarnow.pl. Termin zgłoszeń mija we wtorek, 19 stycznia.

Zgłoszone obiekty ocenione zostaną w czterech kategoriach. Pierwsza z nich obejmuje balkony, druga – posesje i ogródki przyblokowe, w trzeciej oceniane będą szkoły, przedszkola, żłobki i inne placówki edukacyjne, a w czwartej pod uwagę brany będzie najpiękniejszy wystrój świąteczny witryn sklepowych (z wyłączeniem sklepów w galeriach, centrach handlowych i hipermarketach) oraz witryn lokali gastronomicznych, cukierni, kawiarni itp. Łączna wartość puli nagród rzeczowych w trzech pierwszych kategoriach wynosi 7 tysięcy złotych brutto, w kategorii czwartej przyznane zostaną natomiast nagrody finansowe o łącznej wartości 5 tysięcy złotych.

W przypadku dekoracji świetlnych, komisja konkursowa, składająca się z trzech przedstawicieli Urzędu Miasta Tarnowa oraz po jednym przedstawicielu patronów medialnych konkursu, oceniać będzie pomysłowość, kompozycję, świąteczne elementy wprowadzone do obiektu, sposób wykonania iluminacji świetlnej oraz oryginalność, estetykę i harmonię z otoczeniem. Witryny oceniane będą natomiast w oparciu o koncepcję plastyczną, estetykę wykonania, nawiązanie do polskich tradycji bożonarodzeniowych oraz harmonię z otoczeniem.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 10 lutego, a jego wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości nie później niż siedem dni od dnia rozstrzygnięcia.

Patronat medialny nad konkursem objęli: Tarnów.pl. Radio RDN Małopolska, Gazeta Krakowska, STARnowa.tv, Tarnowska.tv oraz naszemiasto.pl

Szczegółowe zasady uczestnictwa oraz załączniki dostępne są poniżej: