Projekty europejskie

Wkrótce centrum Tarnowa zmieni swoje oblicze dzięki projektowi rewitalizacji, który otrzymał prawie 6,4 mln zł dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu OperacyjnegoCałkowita wartość projektu „Program zapewnienia harmonii estetycznej i urbanistycznej centrum miasta” wynosi 15 951 698,23 zł, a jego zak...

Przedmiotem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Tarnowa dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez:budowę platformy e-usług, uruchomienie 80 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) tj. infokiosków, wdrożenie Elektronicznej Karty Mieszkańca (EKM) i zintegrowanie platformy z systemami jednostek miejskich. ...

W I półroczu 2012 roku Gmina Miasta Tarnowa zakończyła realizację zadania pn. „Budowa połączenia Al. Jana Pawła II z węzłem Krzyż autostrady A4” będącego jednocześnie IV etapem realizowanego projektu nr MRPO.04.01.02-12-127/09 pn. „Budowa połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą wojewódzką Nr 977” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu R...

Przy udziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pozyskanych przez Wydział Strategii Urzędu Miasta Tarnowa, realizowany jest projekt "Rozbudowa i Przebudowa Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie". Inwestycja o wartości 16.876.821 zł dofinansowana została w wysokości 14.175.298 zł. Obejmuje ona kompleksową, wieloetapową m...

Przedmiotem projektu była modernizacja budynku Tarnowskiego Teatru w celu dostosowania budynku do aktualnych standardów obiektów użyteczności publicznej i obiektów teatralnych, co pozwoli na poprawę warunków udziału publiczności (w tym niepełnosprawnej) oraz pracy aktorów oraz stworzy możliwość zaangażowania nowoczesny...