I Ty możesz mieć wpływ na rozwój swojego miasta - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

I Ty możesz mieć wpływ na rozwój swojego miasta

Już niedługo tarnowianie będą mogli wypowiedzieć się o tym, jak w najbliższym czasie ma zmienić się ich miasto. Mowa o Strategii Rozwoju Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2030.  W związku z tym 29 kwietnia ruszają konsultacje.

Rolą planowanego cyklu wirtualnych spotkań będzie poznanie opinii mieszkańców oraz uwzględnienie ich wniosków i uwag, które pozwolą określić cele rozwojowe miasta na najbliższe lata. Konsultacje odbędą się online na platformie Zoom.

Strategię można porównać do mapy drogowej, która pokazuje możliwości rozwojowe, porządkuje je zgodnie z przyjętymi priorytetami i wskazuje drogi do celu. Uwzględnia ona szanse i zagrożenia, mocne i słabe strony miasta, pokazuje, na czym się skupić w najbliższej przyszłości i w jaki sposób osiągnąć założone cele. Z drugiej strony jest to także pewna forma „instrukcji obsługi” zarządzania miastem w najbliższych czasach – mówi dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Tarnowa, Rafał Koścień. 

29 kwietnia odbędzie się pierwsze spotkanie poświęcone wygodzie życia w mieście. W kolejnym dniu zostanie omówiony biznes i usługi, w maju natomiast mieszkańcy będą mogli porozmawiać o wspólnocie, energii i aglomeracji - kolejno 4, 5 i 6 maja. Dokładny harmonogram znajduje się poniżej.

29 kwietnia - Tarnów wygodny i klimatyczny

30 kwietnia - Wyspecjalizowane usługi, nowoczesny biznes

4 maja - Aktywni mieszkańcy, aktywna wspólnota

5 maja - Tarnów przepełniony energią

6 maja - Aglomeracja tarnowska - wzmocnienie funkcjonalnych powiązań i subregionalnego znaczenia miasta.

Wszystkie konsultacje będą rozpoczynały się o godzinie 15.30. Link do rejestracji na wszystkie spotkania znajduje się tutaj.

Z założeniami strategii można się zapoznać tutaj.

Po konsultacjach zostanie stworzony końcowy projekt strategii, który stanie się obowiązującym po zaakceptowaniu przez Radę Miejską Tarnowa.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski