Konsultacje projektu "Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2030". - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Konsultacje projektu "Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2030".

Informujemy, że rozpoczęły się konsultacje projektu "Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2030".

Strategia rozwoju miasta jest najważniejszym dokumentem miejskim, definiującym obszary i cele prowadzonej lokalnie polityki rozwoju. Stanowi ona punkt wyjścia dla wszelkiej późniejszej aktywności samorządu, pozwala wykorzystać szanse i możliwości rozwojowe, bazując jednocześnie na mocnych stronach danego ośrodka

Głównym wyzwaniem w procesie tworzenia strategii była i jest właściwa identyfikacja potencjałów rozwojowych oraz osiągnięcie jak najszerszej akceptacji społecznej dla przyjmowanych na przyszły okres celów i zamierzeń strategicznych.

Dlatego zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w trwającym procesie konsultacji

Uwagi, wnioski, opinie itp. do projektu "Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2030". będzie można zgłaszać w terminie od 31 stycznia 2022 r. do 11 marca 2022 r. w następujących formach:

1) podczas spotkań konsultacyjnych organizowanych przez Urząd Miasta Tarnowa w wyżej wymienionym okresie;

2) pocztą na adres: Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Rozwoju Miasta, ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów;

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres strategia@umt.tarnow.pl.

Będziemy wdzięczni za składanie uwag, wniosków, opinii, itp. na poniższym formularzu. O terminach organizowanych spotkań będziemy informować na bieżąco.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski