Edukacja - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Edukacja

Pałac Młodzieży w Tarnowie rozpoczyna realizację projektu „Nauka Języków Obcych – Twoją Szansą na Sukces” w ramach PO KL, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Tarnowa.

Te pytania pierwszego dnia konferencji postawił ks. prof. Michał Heller w swoim inauguracyjnym wykładzie „Granice metody naukowej". Już chociażby z racji na to wystąpienie, warto było uczestniczyć w Konferencji pod hasłem „Państwo w mikro - i makroskali 2010. Złoty trójkąt: gospodarka – nauka – samorząd”. To prestiżowe spotkanie odbyło się w Tarnowie w dniach 25 i 26 lutego. Organizatorami byli Computerworld i Urząd Miasta Tarnowa. ...

Sześciolatki w szkołach podstawowych, unowocześniona oferta edukacyjna miasta na rok 2010 oraz Tarnowska Inicjatywa Edukacyjna – to tylko niektóre propozycje. Wiele z nich już jest realizowanych, pozostałe ruszą od września.

5 lutego 2010 r. o godz. 14.00, w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie, Prezydent Miasta Tarnowa wręczył okolicznościowe dyplomy uczniom, którzy otrzymali stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne oraz aktywną działalnością na rzecz środowiska lokalnego w roku szkolnym 2008/2009.

W ogłoszonym 14 stycznia 2010r. Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych IV Liceum z Mościc okazało się najlepszą ze wszystkich szkołą ponadgimnazjalną w całym Tarnowie zajmując 218 miejsce w kraju i 16-te w Małopolsce. Na dalszych pozycjach znalazły się inne tarnowskie Licea, odpowiednio na 317 i 328 miejscu w Polsce.

13-15 stycznia tarnowscy gimnazjaliści pisali próbny egzamin, który ma przygotować uczniów do właściwego testu, który odbędzie się w kwietniu. Do sprawdzianu przystąpiła młodzież wszystkich gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa. Podobne egzaminy odbywają się w 75% szkół gimnazjalnych w całym kraju.

Podwyżki dla nauczycieli

29.12.2009, 14:40

Rada Miasta Tarnowa przyjęła uchwałę zwiększającą środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne dla tarnowskich nauczycieli. Będą one stanowić nie mniej niż 4,5% planowanej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze, pomniejszonej o wynagrodzenia nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia. To o 0,5% więcej w stosunku do roku 2009.

Tarnowski nauczyciel 2009

13.10.2009, 21:41

Z okazji popularnego Dnia Nauczyciela przedstawiamy statystyczne dane o przedstawicielach tego zawodu.

Blisko dziesięć tysięcy studentów rozpoczęło nowy rok akademicki w Tarnowie. Hucznie inaugurację obchodziła Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, która w związku z jubileuszem piętnastolecia działalności, zorganizowała III Międzynarodową Konferencję Naukową „Determinanty rozwoju gospodarczego.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski