Edukacja - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Edukacja

Learn Polish

Akademia Tarnowska organizuje kurs języka polskiego jako obcego. Adresowany jest on do obecnych oraz przyszłych studentów uczelni pochodzących z Ukrainy. Jego celem jest lingwistyczne przygotowanie kursantów do edukacji akademickiej. Poziom docelowy to B2, czyli średni ogólny.

AT

Zakończyła się pierwsza tura rekrutacji do Akademii Tarnowskiej. Do uczelni zgłosiło się aż o 20% więcej studentów, niż w roku ubiegłym.

I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela podjął decyzję o utworzeniu w roku szkolnym 2023/24 czterech dodatkowych oddziałów w tarnowskich liceach ogólnokształcących. Będą to klasy o profilu biologiczno-chemicznym w I, II, III oraz IV Liceum Ogólnokształcącym.

egzamin

Prawie 1300 tarnowskich uczniów podeszło do egzaminu ósmoklasisty. W skali Małopolski nasza młodzież poradziła sobie świetnie z językiem angielskim, uzyskując średni wynik 74,62% (zaraz za Krakowem). Nie zawiedli także swoich polonistów – z języka ojczystego mieli średni wynik 71,17%. Trochę gorzej poszła im królowa nauk, czyli matematyka – tutaj uplasowali się na 7. miejscu ze średnią 59,60%.

Akademia Tarnowska

Absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia mogą już rekrutować się na studia podyplomowe w Akademii Tarnowskiej. Tegoroczna oferta Centrum Edukacji Ustawicznej AT liczy 17 kierunków, których wykaz dostępny jest na stronie uczelni (www.anstar.edu.pl).

at

Akademia Tarnowska w rankingu „Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych 2023” miesięcznika Perspektywy znalazła się na trzecim miejscu. Przed nią znalazły się tylko dwie szkoły, które status akademicki mają od ponad trzech lat. Jest zarazem najwyżej ocenioną uczelnią tego typu w Małopolsce.

Prymusi nagrodzeni

21.06.2023, 15:06
prymusi

Za nami XVI Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego. Wydarzenie zorganizowane w sali koncertowej  było okazją do nagrodzenia najlepszych uczniów z tarnowskich szkół. Kto w tym roku został Prymusem Tarnowa?

Zakończenie roku akademickiego w Uniwersytecie Dziecięcym Akademii Tarnowskiej

W sobotę, słuchacze Uniwersytetu Dziecięcego działającego przy Akademii Tarnowskiej wzięli udział w uroczystym zakończeniu roku akademickiego 2022/23. Mali studenci otrzymali dyplomy potwierdzające udział w zajęciach, wysłuchali także wykładu dr Agaty Lady „Miasto róż”.

foto

Akademia Tarnowska (była ANS i PWSZ) uruchomiła rekrutację na nowy kierunek w wydziale humanistycznym „Języki obce w komunikacji (-e)biznesowej". Studia będą trwać sześć semestrów i zakończą się zdobyciem tytułu licencjata


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski