Edukacja - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Edukacja

Koc "Mur pruski"

Elżbieta Wierdak, studentka wzornictwa na Wydziale Sztuki tarnowskiej Akademii Nauk Stosowanych zajęła pierwsze miejsce w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2022”. Nagrodę tę otrzymała za stworzenie koca „Mur pruski” (na zdjęciu).

dzieci

Powstało około 200 dodatkowych miejsc dla przyszłych uczniów szkół średnich w Tarnowie. To wszystko w związku z dużym zainteresowaniem naborem uzupełniającym do szkół ponadpodstawowych w mieście. Prezydent miasta podjął decyzję o uruchomieniu kolejnych, dodatkowych oddziałów.

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Pozyskane w ostatnim czasie przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie dodatkowe środki finansowe wraz ze zgromadzonymi wcześniej funduszami, otrzymanymi w ramach obligacji Ministerstwa Edukacji i Nauki, zostaną przeznaczone m.in. na budowę pawilonu dydaktycznego, w tym hali mechatroniki. Pawilon znajdował będzie się na terenie kampusu ANS, a rozpoczęcie prac planowane jest na wiosnę przyszłego roku.

Baner Narodowej Reprezentacji Akademickiej

Aleksandra Kałucka, Natalia Kałucka i Marcin Dzieński, to trójka studentów tarnowskiej Akademii Nauk Stosowanych, którzy skorzystają ze wsparcia trzeciej edycji programu Narodowej Reprezentacji Akademickiej. Dotacja dla ANS wynosi 59 400 złotych.

edukacja

Ponad 3,5 tysiąca młodych aplikowało do tarnowskich szkół ponadpodstawowych. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie miasto postanowiło zwiększyć liczbę dostępnych oddziałów z 80 do 85. To o około 100 dodatkowych miejsc - w sumie 2 613.

rzekotka drzewna

Katedra Ochrony Środowiska Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy. Zmodyfikowała dotychczasowy program studiów, tworząc dwie nowe specjalności. Przyszli studenci będą mogli aplikować na "Odnawialne źródła energii oraz bezpieczeństwo i higiena pracy" lub "Ochronę przyrody i monitoring środowiska".

Plakat projektu "Jak to z książką bywa"

W ramach realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnowie projektu „Jak to z książką bywa”, w czwartek, 21 lipca o godz. 10 odbędzie się spotkanie przedszkolaków z Małopolskim Bibliotekarzem Roku 2021, Pawłem Piwowarczykiem.

prawo

Dzisiaj (11.07) ruszyła rekrutacja na kierunek prawo w Akademii Nauk Stosownych w Tarnowie. Uczelnia otrzymała pozytywną opinię z Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz z Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. To 10 semestrów czyli 5 lat studiów, w tym dwa semestry poświęcone na praktyki. Po egzaminie będzie można przystąpić do aplikacji.

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Tarnowska Akademia Nauk Stosowanych planuje otwarcie na kierunkach mechatronika oraz elektronika i telekomunikacja, studiów dziennych dla pracujących w trybie popołudniowo-weekendowym oraz studiów dziennych w trybie standardowym dla osób pracujących wieczorami lub w weekendy.

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Minister edukacji i nauki zwiększył tegoroczną subwencję dla publicznych uczelni zawodowych o 136 milionów złotych. Największa kwota – 10 142 900 złotych – trafi do Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Ogólna kwota wsparcia dla tarnowskiej uczelni wynosi natomiast blisko 138 milionów złotych.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski