Edukacja

Drugie życie plastiku

09.03.2020, 13:03

„Recykling modny i wygodny” – pod takim hasłem Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie organizuje konkurs ekologiczny skierowany do uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków. Zadaniem uczestników będzie nadanie zużytej, plastikowej butelce „drugiego życia”.

Grają na akordeonie, śpiewają w chórze, wygrywają konkursy mechatroniczne, językowe czy te dotyczące wiedzy o konstrukcjach budowlanych – za takie m.in. osiągnięcia 69 uczniów otrzymało stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa. Na ten cel z budżetu miasta przyznano 178 tys. złotych.

Centrum Kształcenia Zawodowego otrzymało niemal 8 mln złotych dofinansowania na realizację projektu, dzięki któremu młodzi ludzie będą mogli skorzystać ze szkoleń zawodowych. Jak przekonuje dyrekcja placówki przy ul. Szujskiego, w przyszłości uczniom łatwiej będzie znaleźć zatrudnienie na rynku pracy.

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie już po raz drugi organizuje Przegląd Twórczości Młodych Poetów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz studentów.

Po raz trzeci odbędzie się konkurs krasomówczy „O Buławę Hetmana Jana Tarnowskiego”. Organizatorem wydarzenia, wpisującego się w rocznicę urodzin miasta, jest Pałac Młodzieży. Zgłoszenia można nadsyłać do 4 marca. Finał zaplanowano dwa tygodnie później – 18 marca.

Nowość w swojej ofercie dydaktycznej proponuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Od nowego roku akademickiego na tarnowskiej uczelni będzie można wybrać studia na specjalności Kontrola jakości w chemii.

W czwartek, 5 marca, w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie odbędzie się kolejna edycja konkursu na booktalking, czyli najlepszą mówioną recenzję książki. Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół średnich rozpocznie się o godz. 14 w Sali Kameralnej biblioteki przy ul. Nowy Świat 30.

Niedawno informowaliśmy o wyborze prof. Bogusława Dunaja do Komitetu Naukowego Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie będzie mieć swoich przedstawicieli także w innych Komitetach Naukowych PAN.

Wojciech Nowak został wybrany prezesem Klubu Uczelnianego AZS PWSZ na kolejną dwuletnią kadencję. Wyboru dokonało ubiegłotygodniowe Walne Zebranie KU AZS PWSZ.

Bogusław Dunaj, profesor związany z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, został wybrany do Komitetu Naukowego Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Kadencja potrwa do 2023 roku.