Edukacja

Konkurs odbywa się w ramach Kampanii Pisania Piórem i przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych: I. uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych; II. uczniowie gimnazjów. Celem Konkursu jest zachęcenie młodych osób do odręcznego pisania oraz przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej.

Jeszcze do 8 paźdzernika można składać wnioski do "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych". Udzielane w ramach tego programu stypendium to łącznie 6.000,00 zł (wypłacane przez okres 12 miesięcy w wysokości 500,00 zł miesięcznie).

28 września 2010r. minęła 23 rocznica śmierci Romana Brandstaettera, jednego z najwybitniejszych tarnowian. I jak co roku społeczność Gimnazjum nr 11 zorganizowała ,,Dni Brandstaettera”.

Jeszcze tylko do 20 października trwa nabór zgłoszeń do projektu „Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach”.Młodzi ludzie we współpracy z bibliotekarzami przeprowadzą kulturalną rewolucję w swoich miejscowościach! Zrealizują koncerty, przeglądy teatralne, happeningi, kluby filmowe, warsztaty fotograficzne, dizajnerskie, instrumentalne, cyrkowe i wiele innych – na co dzień nie spotykanych – wydarzeń.

Dzisiaj, 24 września o godz. 13.00 odbyło się pierwsze spotkanie członków Kapituły przyznającej „Nagrodę im. Tadeusza Tertila” w 2010 r., za najlepszą pracę magisterską i licencjacką o tematyce związanej z Tarnowem lub Powiatem Tarnowskim, obronioną w roku akademickim 2009/2010, absolwentom małopolskich szkół wyższych. To już IV edycja tego prestiżowego Konkursu.

Dzisiaj, 24 września o godz. 13.00 odbyło się pierwsze spotkanie członków Kapituły przyznającej „Nagrodę im. Tadeusza Tertila” w 2010 r., za najlepszą pracę magisterską i licencjacką o tematyce związanej z Tarnowem lub Powiatem Tarnowskim, obronioną w roku akademickim 2009/2010, absolwentom małopolskich szkół wyższych. To już IV edycja tego prestiżowego Konkursu.

W dniach 23-24 września 2010 roku w PWSZ w Tarnowie, w związku z 10. rocznicą powstania Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego organizowana jest Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego.

Od września 2010 r. do maja 2011 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie organizuje dla najmłodszych 15 odpłatnych interaktywnych wykładów z różnych dziedzin nauki: humanistyki, matematyki, ekologii, techniki, chemii, ekonomii, psychologii, archeologii oraz medycyny i promocji zdrowia. W czasie wykładów, mali studenci poznają fascynujący świat wielościanów i magiczne liczby. Dowiedzą się m.in. czy Homo Sapiens to Zdobywca Świata czy tylko....

Największa tarnowska uczelnia publiczna – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na rok akademicki 20/11 na kierunkach licencjackich i inżynierskich oraz studiach magisterskich z filologii polskiej stacjonarnych i niestacjonarnych. Jest zatem szansa na zdobycie indeksu. II etap rekrutacji potrwa do 17 września włącznie.

Zakres tematyczny - Ochrona środowiskaRodzaj wsparcia - Nagroda honorowaKto może złożyć wniosek?1. Szkoły.2. Organizacje pozarządowe.3. Media.4. Samorządy.5. Zarejestrowane związki gminne/powiatowe.6. Podmioty gospodarcze.