Rekrutacja do szkół podstawowych

 

Nabór do tarnowskich szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,
Art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) nakłada na organ prowadzący obowiązek określenia do końca stycznia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych, a także oddziału sportowego w szkole podstawowej oraz oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej.
W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do tarnowskich publicznych szkół podstawowych na nowy rok szkolny 2021/2022.