Rekrutacja do szkół podstawowych - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Rekrutacja do szkół podstawowych

Nabór do tarnowskich szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

 

Szanowni Państwo,

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do tarnowskich publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 określone zostały w Zarządzeniu nr 5/2024 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 04 stycznia 2024 r.

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych rozpocznie się 4 marca 2024 r. i zakończy się 29 kwietnia 2024 r.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły podstawowe, które będą dysponowały wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą.

Rekrutacja odbywa się w sposób tradycyjny w formie papierowej. Druk Wniosku o przyjęcie do szkoły dostępny jest w każdej szkole podstawowej o przyjęcie, do której ubiega się kandydat.

Kryteria naboru określone są w Uchwale Nr XXXVI/359/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

Zapraszamy do zapoznania się z  zasadami rekrutacji do tarnowskich publicznych szkół podstawowych na nowy rok szkolny 2024/2025.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski