Opieka paliatywna i hospicyjna

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe osób chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej są:

 1. przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 2. wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1347), nierokującej nadziei na wyleczenie.

 

I. Świadczenia w hospicjum stacjonarnym:

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują:

 1. świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy,
 2. świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki,
 3. leczenie farmakologiczne,
 4. leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia,
 5. leczenie innych objawów somatycznych,
 6. opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną,
 7. rehabilitację,
 8. zapobieganie powikłaniom,
 9. badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym,
 10. zaopatrzenie w wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego w hospicjum stacjonarnym.

 

Ze względu na brak hospicjum stacjonarnego na terenie Tarnowa mieszkańcy miasta mogą korzystać z następujących placówek znajdujących się w pobliżu Tarnowa posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia:

 • Hospicjum stacjonarne, ul. Św. Brata A. Chmielowskiego 16, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 44 51;
 • Hospicjum stacjonarne, ul. Kościuszki 33, 32-800 Brzesko, tel. 14 663 01 09,
 • Hospicjum stacjonarne , 33-331 Stróże 622, tel.18 535 17 75,

 

II. Świadczenia w hospicjum domowym oraz hospicjum domowym dla dzieci:

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych obejmują świadczenia:

 1. świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy,
 2. świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki,
 3. leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia,
 4.  leczenie innych objawów somatycznych,
 5. opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną,
 6. rehabilitację,
 7. zapobieganie powikłaniom,
 8. badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia,
 9. ordynację leków,
 10. bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe wyrobów medycznych.

 

Na terenie miasta Tarnowa świadczenia w hospicjum domowym  udzielane są przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „MARO-MED” Barbara Malinowska, ul. Zagumnie 23 A , tel. 605 537 100

Ponadto w ramach zadania „Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych – prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego” realizowanego na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa  przez Tarnowskie Hospicjum Domowe Im. bł. F. Ozanama, ul. Krakowska 41, tel. 14 622 11 22 wew. 15, prowadzona jest bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla obłożnie i terminalnie chorych mieszkańców Tarnowa.