System gospodarki odpadami

Sprawozdanie z realizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009 - 2012 z uwzglednieniem lat 2013 - 2016" za okres od 1 stycznia 2009 roku. do 31grudnia 2010 roku"

Plan gospodarki odpadami dla miasta Tarnowa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016:

 

Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami m. Tarnowa na lata 2004 – 2015” za okres 2005–2006 r.

 

Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2004 – 2015” za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku.