Doradca ds. klimatu i środowiska

Od stycznia 2021 roku województwo małopolskie wraz z 27 Partnerami realizuje projekt zintegrowany LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” dofinansowany z programu LIFE Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerami projektu są m.in. miasta na prawach powiatu i starostwa powiatowe w Małopolsce.

Końcem sierpnia bieżącego roku w Tarnowie w Wydziale Ochrony Środowiska UMT, został zatrudniony Doradca ds. klimatu i środowiska – Podinspektor Pani Jowita Sawczak.

Doradca ds. klimatu i środowiska stanowi lokalne centrum kompetencji, dzięki któremu działania na rzecz klimatu zostaną podjęte na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Głównym zadaniem doradcy jest skuteczne wdrażanie działań określonych w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii oraz Małopolskim Programie Ochrony Powietrza.

Doradca ds. klimatu i środowiska prowadzić będzie szeroko zakrojone działania na szczeblu lokalnym, zmierzające do podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców Tarnowa, poprzez prowadzenie spotkań, wydarzeń czy kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących ochrony klimatu i skutków zmian klimatycznych, promowania odnawialnych źródeł energii i proekologicznych źródeł transportu, oszczędności wody, energii, jak również prawidłowej segregacji odpadów.

Przypominamy także, że od 1 lipca 2021 r. zaczęła funkcjonować Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – CEEB. Właściciele lub zarządcy budynków, w których znajduje się źródło ciepła o mocy do 1 MW są zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji do CEEB. Dla budynków istniejących termin złożenia deklaracji mija 30 czerwca 2022 r. Za niezłożenie deklaracji grozi kara grzywny. Deklaracje należy składać w formie elektronicznej, ale można też w formie tradycyjnej (papierowej). Dla budynków położonych na terenie Tarnowa deklaracje w formie papierowej są przyjmowane w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa. Pomoc w ich wypełnianiu oraz weryfikację danych zapewni doradca ds. klimatu i środowiska.

ulotka LIVE EKOMAOPOLSKA
ulotka LIVE EKOMAOPOLSKA

 

 

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski