Fotowoltaika dla przedsiębiorców z sektora MŚP – warsztaty on-line

Zespół Ekodoradców dla biznesu, działający w ramach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, serdecznie zaprasza lokalnych przedsiębiorców z sektora MŚP do udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących fotowoltaiki i nadchodzących zmian prawnych w zakresie zasad rozliczania energii wytworzonej w mikroinstalacjach PV.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, zainteresowanych montażem nowej instalacji PV lub rozbudową już istniejącej. Warsztaty (w formie on-line) odbędą się 24 listopada 2021 r. (środa) o godzinie 11:00.

Szczegółowy program warsztatów wraz z formularzem zgłoszeniowym (w formie elektronicznej) dostępny jest na stronie internetowej: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci/fotowoltaika-dla-przedsiebiorcow-z-sektora-msp-warsztaty-on-line

Spotkanie zorganizowane zostanie w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski