DOTACJE NA WYMIANĘ OGRZEWANIA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

DOTACJE NA WYMIANĘ OGRZEWANIA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Już od kilkunastu lat władze miejskie Tarnowa starają się zmniejszyć emisję zanieczyszczeń i dofinansowują mieszkańcom wymianę pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne oraz instalowanie mikroinstalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych). Zasady  udzielania dotacji określa Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania lub wykorzystaniem odnawialnego źródła energii uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.

Dofinansowanie można uzyskać na inwestycje realizowane na terenie Tarnowa. Na zastąpienie ogrzewania węglowego i zainstalowanie nowego ekologicznego źródła ciepła maksymalna dotacja może wynieść 5000 zł; na zainstalowanie słonecznego systemu grzewczego (paneli słonecznych) do ogrzewania wody dotacja może wynieść maksymalnie 4000 zł; na zainstalowanie systemu (ogniwa) fotowoltaicznego do produkcji energii elektrycznej można otrzymać dotację do 6000 zł.

Warunkiem skorzystania z dotacji jest m.in. nieprowadzenie działalności gospodarczej w nieruchomości, gdzie dokonywana jest zmiana ogrzewania lub mają być montowane odnawialne źródła energii. Dodatkowo w przypadku ubiegania się do dotację na mikroinstalację OZE konieczne jest posiadanie ogrzewania ekologicznego (nie na paliwo stałe) a dach, na którym instalowane będą urządzenia nie może zwierać elementów azbestowych.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, beneficjent musi podpisać umowę dotacji.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4. Do wniosku należy załączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości.

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu dofinansowania określa regulamin dotacji.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski