Złóż deklarację - unikniesz kary - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Złóż deklarację do CEEB - unikniesz kary

CEEB

Przypominamy, że do 30 czerwca wszyscy mieszkańcy mają obowiązek złożyć deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i  niemieszkalnych. Dokument ten trafi do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Niezłożenie go w wyznaczonym czasie w grozi karą grzywny, nawet w wysokości 5 tys. złotych.

Każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła o mocy do 1 MW, jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą sposobu ogrzewania budynku. Przypominamy, że termin złożenia deklaracji zarówno dla nowo powstałych budynków, w których źródło ciepła zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 r., jak i w przypadku wymiany źródła ciepła na nowe, wynosi 14 dni od uruchomienia ogrzewania.

Deklaracje można złożyć elektronicznie za pośrednictwem systemu CEEB, dostępnego pod adresem https://ceeb.gov.pl lub w formie papierowej w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, formularz można pobrać TUTAJ.

Dodajmy, że złożenie deklaracji jest obowiązkiem powszechnym i dotyczy wszystkich źródeł ciepła, niezależnie od rodzaju budynku i sposobu ogrzewania. Niezłożenie w wyznaczonych terminach deklaracji (elektronicznej lub papierowej) grozi karą grzywny w wysokości od 500 do 5 tys. złotych.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać pod LINKIEM lub w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4, a także telefonicznie: 14 68 82 717.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski