Mapa akustyczna Tarnowa - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Mapa akustyczna Tarnowa

Mapa akustyczna Tarnowa powstała dla oceny klimatu akustycznego miasta. W celu opracowania mapy wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w otoczeniu dróg, linii kolejowych, obszarów przemysłowych. Określono poziom emisji dźwięku z poszczególnych źródeł (mapy emisyjne) oraz przestrzenny rozkład imisji dźwięku (mapy imisyjne). 
W zakładce Zintegrowany System Informacji Przestrzennej (http://zsip.umt.tarnow.pl/) przedstawiono warstwy mapy istotne  dla procesu tworzenia  programu ochrony przed hałasem, w tym warstwę topografii terenu; warstwę dróg, zawierającą lokalizację osi dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych; warstwę terenów zielonych zawierającą tereny gęsto pokryte wysoką roślinnością, jak np. parki, lasy, itp.  
W opracowaniu podano zasięg niekorzystnego oddziaływania hałasu oraz ustalono liczbę mieszkańców Tarnowa narażonych na szkodliwe  oddziaływanie akustyczne. 
 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski