Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska

Prezydent Miasta Tarnowa realizując obowiązek wynikający z art. 18 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Ustawa POŚ) sporządza co 2 lata Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska. Obowiązek wynika również z zapisów zawartych w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnowa na lata 2017-2024 ze strategią krótkoterminową na lata 2017-2020” (dalej: Program), przyjętego Uchwałą Nr XLVI/497/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 roku. Niniejszy dokument pn. „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnowa na lata 2017-2024 ze strategią krótkoterminową na lata 2017-2020”  obejmuje lata 2019-2020.

Dokument ma na celu zestawienie oraz dokonanie oceny jakościowej i ilościowej, w zakresie postępu realizacji zadań ujętych w Programie. Ponadto Raport umożliwia analizę prowadzonych dodatkowych zadań, realizowanych z zakresu ochrony środowiska oraz ocenę zgodności z celami wyznaczonymi w Programie.

Raport dostępny poniżej

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski