Oferty składane w trybie pozakonkursowym - małe granty

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach tzw. małych grantów wspierane mogą być zadania publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniające łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

 

Do pobrania:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

106) Oferta Fundacji Zielona Przystań

 

105) Oferta Stowarzyszenia "Mamy Tarnów":

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

104) Oferta Fundacji Wspierania Więzi Lokalnych „Linking Foundation”:

 

103) Oferta Tarnowskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych:

 

102) Oferta Tarnowskiego Stowarzyszenia Pracowników Nauki „Pro Publico Bono”:

 

101) Oferta Stowarzyszenia Tanecznego „Klasa Tarnów”:

 

100) Oferta Diecezji Tarnowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego:

 

99) Oferta Tarnowskiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Klasycznej „Via Musica”:

 

98) Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Podola:

 

97) Oferta Stowarzyszenia SIEMACHA:

 

96) Oferta Stowarzyszenia SIEMACHA:

 

95) Oferta Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie:

 

94) Oferta Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Tarnowie:

 

93) Oferta Fundacji Wspierania Inicjatyw i Twórców w Zakresie Sztuki Filmowej i Teatralnej „Monsignore”:

 

92) Oferta Stowarzyszenia Po Prostu Razem:

 

91) Oferta Stowarzyszenia "Mamy Tarnów":

 

90) Oferta Stowarzyszenia KANON:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

89) Oferta Fundacji Regionalnego Rozwoju Edukacji:

 

88) Oferta Polskiego Związku Filatelistów:

 

87) Oferta Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

 

86) Oferta Fundacji Wspierania Inicjatyw i Twórców w Zakresie Sztuki Filmowej i Teatralnej MONSIGNORE

 

85) Oferta Stowarzyszenia "Mamy Tarnów"

 

84) Oferta Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół – Świat Pracy

 

83) Oferta Stowarzyszenia KANON

 

82) Oferta Stowarzyszenia SIEMACHA

 

81) Oferta Stowarzyszenia AD MAXIMAM

 

80) Oferta Stowarzyszenia AD MAXIMAM

 

79) Oferta Fundacji im. Jana Szczepanika

 

78) Oferta Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie

 

77) Oferta Stowarzyszenia Nowe Przestrzenie

 

76) Oferta Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO

 

75) Oferta Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017

74) Oferta Małopolskiej Fundacji „Empatia”

 

73) Oferta Stowarzyszenia „Radość – Dobro – Nadzieja”

 

72) Oferta Stowarzyszenia SIEMACHA

 

71) Oferta Stowarzyszenia MAMY TARNÓW

 

70) Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne

 

69) Fundacja im. Jana Szczepanika

 

68) Instytut Fotografii i Filmu

 

67) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie

 

66) Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół – Świat Pracy

 

65) Stowarzyszenie KANON

 

64) Stowarzyszenie MADE IN TARNÓW

 

63) Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie

 

62) Fundacja im. Jana Szczepanika

 

62) Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

 

61) Tarnowska Organizacja Turystyczna

 

60) Stowarzyszenie Taneczne STARDANCE

 

59) Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

 

58) Partnerstwo Dla Przyszłości

 

57) Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Pod Stokrotką

 

56) Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych „Linking Foundation”

 

2016

55) Stowarzyszenie AD MAXIMAM

 

54) Stowarzyszenie „Radość – Dobro - Nadzieja"

 

53) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych Emagra

 

52) Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne

 

51) Fundacja Społeczna „PROGRES”

 

50) Stowarzyszenie „Radość – Dobro - Nadzieja"

 

49) Tarnowska Organizacja Turystyczna

 

48) Tarnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „PAŁAC”

 

47) Fundacja Społeczna „PROGRES”

 

46) Stowarzyszenie Taneczne „KLASA – TARNÓW”

 

45) Tarnowskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

 

44) Stowarzyszenie "Promocja Rozwój Obywatel PROTARNÓW"

 

43) Fundacja Prodriver

 

42) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

 

41) Stowarzyszenie SIEMACHA

 

40) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie

 

39) Stowarzyszenie AD MAXIMAM

 

38) Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

 

37) Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni

 

36) Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie

 

35) Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

 

2015

34) Caritas Diecezji Tarnowskiej

 

33) Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

 

32) Fundacja Społeczna PROGRES

 

31) Fundacja Prodriver

 

30) Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni

 

29) Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO

 

28) Fundacja Społeczna PROGRES

 

27) Stowarzyszenie „Kanon"

 

26) Fundacja „Kromka Chleba”

 

25) Tarnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pałac”

 

24) Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne

 

23) Fundacja Kultury i Sztuki – „I KROPKA”

 

22) ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO Chorągiew Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema

Oferta ZHP.pdf (175 kB)

 

21) Polski Komitet Pomocy Społecznej

Oferta.PKPS.pdf (202 kB)

 

20) Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Świat Pracy

 

19) Stowarzyszenie Zamek Tarnowski

 

18) Stowarzyszenie KANON

 

17) Stowarzyszenie Senior na Czasie

 

16) Uniwersytet Trzeciego Wieku przy MWSE

 

15) Stowarzyszenie Przyjaciół Podola

 

14) Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Świerczkowiacy

 

13) Stowarzyszenie Miasta w Internecie

 

12) Stowarzyszenie To, co wspólne

 

11) Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Tarnowie

Oferta.pdf 6,80 MB

 

10) Polski Czerwony Krzyż

PCK -Krew Darem Życia .pdf 2,86 MB

 

9) Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier

Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier.pdf 2,09 MB

 

8) Fundacja im. Jana Szczepanika

Fundacja im. Jana Szczepanika.pdf 2,40 MB

 

7) Stowarzyszenie Zamek Tarnowski

Stowarzyszenie Zamek Tarnowski.pdf 4,51 MB

 

6) ARKA

ARKA.pdf 5,97 MB

 

5) Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy dla Powiatu Grodzkiego w Tarnowie

Motoserce.pdf 5,00 MB

 

4) Polski Komitet Pomocy Społecznej

PKPS.pdf 6,39 MB

 

3) Caritas Diecezji Tarnowskiej

CaritasDiecezjiTarnowskiej.pdf 3,38 MB

 

2) Instytut Akcji Katolickiej Diecezji tarnowskiej

AkcjaKatolicka.pdf 3,34 MB

 

1) Stowarzyszenie „Bądźmy razem”

StowarzyszenieBadzmyRazem.pdf 4,00 MB