Obiekty zabytkowe poza Starym Miastem

Jest to jedna z nielicznych, niewielkich budowli w Tarnowie o czytelnych formach barokowych, jaka zachowała się do dzisiaj w nie zmienionej formie. Na jej cokole znajduje się data 1798 r. (co trzeba podkreślić wbrew innym źródłom drukowanym!!!).

Kościół leżący przy ul. Tuchowskiej 5 ulokowany został w dzielnicy podmiejskie zwanej Terlikówką. Data jego budowy nie jest jednoznaczna. Powstał w 1563 lub w 1589 r. staraniem ks. Łukasza Godzinki seniora wikariuszy tarnowskich, a poświęcił go kardynał Jerzy Radziwiłł w 1597 r.

Dwa kilometry na południe od Tarnowa, w Tarnowcu, znajdują się resztki zamku założyciela (Spycimira) i późniejszych właścicieli miasta (Tarnowskich i ich następców). Zamek ten posiada burzliwe dzieje. Do dziś faktycznie nie wiemy jak rzeczywiście wyglądał, chociaż wiadomo bardzo dużo, z opisów i wykopalisk, o jego strukturze wewnętrznej; był dwa razy zdobywany (i to bez większego trudu); nie przebadano go do końca archeologicznie i dziś faktyczni...

Stary Cmentarz w Tarnowie, zwany także zabłockim, istnieje ponad 200 lat. Jest to jeden z najstarszych zachowanych i użytkowanych do dzisiaj cmentarzy w Polsce.Najstarsze zachowane na nim nagrobki pochodzą z końca XVIII wieku. Wpisany jest w rejestr zabytków. Uznawany za jeden z najpiękniejszych w Polsce, nie tylko ze względu na zabytki sztuki sepulkralnej, ale także ze względu na położenie, drzewostan, kameralność, niepowtarzalną atmosferę. ...