Obiekty zabytkowe w Starym Mieście

 

Najbardziej reprezentatywny zabytek Tarnowa. Wielokrotnie przebudowywana. W swym pierwotnym, gotyckim XIV-wiecznym kształcie, była to zapewne budowla bezwieżowa, jednonawowa z prostokątnym prezbiterium, wzniesiona z cegły z dodatkiem kamienia. Stopniowo pierwotna bryła kościoła była obudowywana kaplicami od końca XIV w. do XIX w.

Pozostałość najstarszej tarnowskiej synagogi - Bima czyli almemor, stanowiła centralną część, miejsce do odprawiania obrzędów religijnych i czytania Tory - "Pięcioksięgu" Mojżesza, służące także jako mównica.Synagoga murowana, której pozostałość stanowi bima, powstała w miejscu starszej, drewnanej, wzniesionej w 1582 r., kiedy wewnątrz murów miejskich osiedlona była nieduża jeszcze ilość Żydów. Wzmiankowana w 1631 i 1637 r. była już zapewne obiek...

Jedna z najpiękniejszych i najstarszych kamieniczek w Tarnowie. Znajduje się tuż przed wieżą katedry, w zaułku przy Placu Katedralnym. Czas powstania tego budynku nie jest pewny. Według napisów na tarczach herbowych we wnętrzu i na elewacji frontowej wzniesiony został w 1524 r. przez Jana Mikołajowskiego h. Gryf. Datę budowy i osobę fundatora stawia jednak pod znakiem zapytania informacja, z .1527 r., według której dom Mikołajowski zwany był dawn...

Pierwotny budynek ratusza został zbudowany około połowy XIV w. w stylu gotyckim, przebudowany gruntownie prawdopodobnie w końcu XVI w. w stylu renesansowym. Budynek ratusza, stojący w centrum rynku, którego wysokość od płyty rynku do szczytu attyki wynosi 18m, zaś wysokość wieży 30m, zachował cechy budowli w stylu renesansowym. Jest to budynek piętrowy, murowany z cegły. Prostokątny, z wieżą od północy i ryzalitem z klatką schodową od południa. Z...