Edukacja

Podręczniki

Do poniedziałku, 7 września, w tarnowskich szkołach ponadpodstawowych składać można wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.

Obiekty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Ekonomia jest ósmym kierunkiem w ofercie dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, na którym uzyskać można tytuł magistra. Zgodę na jego uruchomienie wydały już Polska Komisja Akredytacyjna oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kampus PWSZ z lotu ptaka

Tarnowska PWSZ zajęła czwarte miejsce w ogłoszonym dzisiaj rankingu czasopisma Perspektywy w kategorii publicznych uczelni zawodowych. Tym samym tarnowska uczelnia poprawiła o dwie lokaty pozycję z ubiegłorocznego rankingu.

Władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Zacieśnienie współpracy z miastem, komercjalizacja bazy sportowej uczelni, uruchomienie Centrum Transferu Technologii, przygotowania do nowego roku akademickiego oraz nowości w ofercie dydaktycznej, to najważniejsze sprawy poruszane na konferencji z udziałem przedstawicieli władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Tegoroczny nabór jest pierwszym, podczas którego absolwenci szkół średnich mogą rekrutować się na studia magisterskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na kierunku praca socjalna. Jest to siódmy kierunek w ofercie dydaktycznej tarnowskiej uczelni, po skończeniu którego można zdobyć tytuł magistra.

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela wręczył dzisiaj czterem osobom powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora w tarnowskich szkołach.

Dzisiaj i w poniedziałek 29 czerwca można jeszcze dokonywać zapisów na Letnie Warsztaty w Pałacu Młodzieży. Oferta ta skierowana jest do dzieci z klas II-VI, mieszkających w Tarnowie lub chodzących w naszym mieście do szkół podstawowych.

Dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. PWSZ jednogłośnie wybrana została rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na lata 2020-2024. We wczorajszym głosowaniu udział wzięło 31 z 34 członków Kolegium Elektorów, złożonego z przedstawicieli pracowników i studentów uczelni.

Wczoraj odbyły się wybory rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Do 31 sierpnia funkcję tę sprawowała będzie dr hab. Małgorzata Kołpa prof. PWSZ, za którą opowiedziało się 31 spośród 32 głosujących członków Kolegium Elektorów. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, w najbliższy wtorek 23 czerwca odbędą się wybory rektora PWSZ na lata 2020-2024.

Zgodnie z kilkuletnią tradycją, studenci Wydziału Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie prezentują swoje prace na specjalnej wystawie. Od wczoraj, bardzo szerokie spektrum ich prac licencjackich z zakresu projektowania 2D i 3D oglądać można w Tarnowskim Centrum Kultury.