Komunikaty

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego  informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu województwa do zadań związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów zadań określonych w art.22c ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2017 r.poz.1161), (głównie na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych...

Uwaga na ptasią grypę

08.01.2020, 12:05

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie poinformował o wystąpieniu na terenie państwa polskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 oraz o konieczności zachowania ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków na gospodarstwa.

Wydział Podatków i Windykacji Referat Dochodów i Kontroli Podatkowej przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) przedsiębiorcy prowadzący w 2019 r. sprzedaż alkoholu są obowiązani do złożenia, w terminie do 31 stycznia 2020 r., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r. oraz dokonania stosownej opłaty. Wartoś...

Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2019 r. zmienione zostało rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego,  dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, olkuskiego, oświęcimski...

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, wydał zarządzenie, określające kwoty, przeznaczone dla poszczególnych tarnowskich osiedli w 2020 roku. Zgodnie z nim, rady osiedli będą miały do dyspozycji ponad 4,2 miliona złotych.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Tarnowie w oparciu o uchwałę nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. § 14 pkt 3 oraz uchwałę nr 6 z dnia 5 lipca 2019 r. Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 67 w Tarnowie zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr 67 w Tarnowie o obsadzeniu mandatu na członka Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 67 w Tarnowie bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na 28 lipca 2019 r. ...

Pełnomocnik Małopolskiej Izby Rolniczej  ds. organizacji wyborów na terenie Miasta Tarnowa uprzejmie informuje, że  w dniach od 14 czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Nowa 4 III piętro w  pok. 324  w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30  będą wyłożone spisy osób (fizycznych i prawnych) uprawnionych do głosowania do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych w okręgu wyborczym nr 67 w Tarnowie.