Komunikaty

Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie harmonogramem, przeprowadzone  w III kwartale  2020 r.  badania jakości wody dostarczanej mieszkańcom Tarnowa z wodociągu GRUPY AZOTY  S.A. potwierdzają, że woda we wszystkich próbkach spełniała wymagania i parametry sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie jakości wody przezna...

Powszechny Spis Rolny

23.09.2020, 11:07

Przypominamy, że od 1 września b.r. trwa Powszechny Spis Rolny 2020. Do udziału w spisie  zobowiązany jest każdy użytkownik gospodarstwa rolnego. Może zrobić to samodzielnie przez Internet, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej GUS  https://spisrolny.gov.pl. Do użytkowników gospodarstw rolnych wysłany został list Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawierający wszystkie najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu, w ...

Sprzątanie świata - nowa edycja

 Uprzejmie informuję, że w dniach 18 - 20 września br. zostanie przeprowadzona ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2020”. Akcja polega na zbieraniu porzuconych odpadów i przekazaniu ich na bezpieczne wysypisko lub do powtórnego wykorzystania. Zachęcamy wszystkie placówki oświatowe do udziału w tej wielkiej lekcji ekologii a jednocześnie do porządkowania naszego miasta.Tegoroczna 27 edycja akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2020 r.” prze...

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w dniach od 24 września do 3 października 2020 roku na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie harmonogramem kontroli, w miesiącu lipcu 2020 r.  przeprowadzone zostały badania jakości wodzy dostarczanej mieszkańcom Tarnowa z wodociągu GRUPY AZOTY  S.A.

Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego,  dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, suskiego proszowickiego, tar...

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych na...

Przypominamy, że od 1 września do 30 listopada 2020 r. przeprowadzony zostanie powszechny spis rolny.  Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., przede wszystkim poprzez wypełnianie kwestionariuszy przez internet oraz za pośrednictwem kontaktu telefonicznego. Część rolników będzie objęta spisem bezpośrednim i odwiedzą ich rachmistrzowie terenowi.  Dla rolników, którzy nie posiadają dostępu do ...