Komunikaty

Spis rolny 2020

08.06.2020, 09:41

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. przeprowadzony zostanie powszechny spis rolny, który  obejmie wszystkich rolników w Polsce, w tym około 1000 gospodarstw w Tarnowie.

Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniono Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego,  dąbrowskiego, krakowskiego ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, olkuskiego, proszowick...

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w dniach od 18 maja do 7 czerwca 2020 roku na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

PRACA DLA LEKARZA

06.05.2020, 08:59

Informujemy, że Wojewoda Małopolski zwrócił się z prośbą o wskazanie lekarzy-kandydatów do powołania przez Wojewodę do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem.

Urząd Miasta Tarnowa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie informuje, że w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, ankieterzy statystyczni do odwołania nie będą odwiedzać mieszkań wylosowanych do badań ankietowych. Badania te realizowane będą przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.

KOMUNIKATUrząd Miasta Tarnowa, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XXX/274/96 par. 6 ust. 1 z dnia 03.10.1996 r., w sprawie zasad i trybu nadawania nazw ulicom i placom publicznym w mieście Tarnowie, podaje do publicznej wiadomości – celem wyrażenia opinii – niżej wskazaną propozycję nadania nazwy ronda w mieście Tarnowie, która została przyjęta do konsultacji społecznych przez Komisję d/s Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rady Mie...

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego  informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu województwa do zadań związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów zadań określonych w art.22c ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2017 r.poz.1161), (głównie na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych...

Uwaga na ptasią grypę

08.01.2020, 12:05

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie poinformował o wystąpieniu na terenie państwa polskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 oraz o konieczności zachowania ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków na gospodarstwa.