Komunikaty

Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie harmonogramem kontroli, w miesiącu lipcu 2020 r.  przeprowadzone zostały badania jakości wodzy dostarczanej mieszkańcom Tarnowa z wodociągu GRUPY AZOTY  S.A.

Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego,  dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, suskiego proszowickiego, tar...

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych na...

Przypominamy, że od 1 września do 30 listopada 2020 r. przeprowadzony zostanie powszechny spis rolny.  Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., przede wszystkim poprzez wypełnianie kwestionariuszy przez internet oraz za pośrednictwem kontaktu telefonicznego. Część rolników będzie objęta spisem bezpośrednim i odwiedzą ich rachmistrzowie terenowi.  Dla rolników, którzy nie posiadają dostępu do ...

Spis rolny 2020

08.06.2020, 09:41

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. przeprowadzony zostanie powszechny spis rolny, który  obejmie wszystkich rolników w Polsce, w tym około 1000 gospodarstw w Tarnowie.

Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniono Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego,  dąbrowskiego, krakowskiego ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, olkuskiego, proszowick...

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w dniach od 18 maja do 7 czerwca 2020 roku na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

PRACA DLA LEKARZA

06.05.2020, 08:59

Informujemy, że Wojewoda Małopolski zwrócił się z prośbą o wskazanie lekarzy-kandydatów do powołania przez Wojewodę do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem.

Urząd Miasta Tarnowa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.