E-portmonetka

E-portmonetka usługa pozwalającą na gromadzenie środków pieniężnych w celu dokonywania przy pomocy E-karty zapłaty za usługi oferowane w ramach SKM.

Każda E-karta posiada usługę E-portmonetki, która jest aktywowana automatycznie z chwilą wydania E-karty i dezaktywowana z chwilą utraty ważności E-karty.

E-karta jest nośnikiem środków pieniężnych zgromadzonych na koncie E-portmonetki, z tym że suma środków pieniężnych na koncie E-portmonetki jednej E-karty nie może przekroczyć kwoty 200 zł.

E-portmonetkę można doładować w jednym z 50 tarnowskich parkomatów. Parkomaty obsługują bilon, a ich listę można znaleźć tutaj.

 

Doładowania konta E-portmonetki środkami pieniężnymi można też dokonać w  Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 - I piętro pok. 113  (po wcześniejszej wpłacie odpowiedniej kwoty w kasach znajdujących się na parterze). 

Środki pieniężne zgromadzone na koncie E-portmonetki nie podlegają oprocentowaniu.

Aktualny stan środków pieniężnych zgromadzonych na koncie E-portmonetki można sprawdzić w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Nowej 4  lub na stronie sdk.umt.tarnow.pl po zalogowaniu się na swoje konto.

Środki pieniężne zgromadzone na koncie E-portmonetki pobierane są w chwili dokonania za pomocą E-karty płatnej operacji, w kwocie odpowiadającej danej operacji. Za dokonanie operacji przy pomocy E-portmonetki nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat lub prowizji.

Raport przedstawiający historię operacji można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Nowej 4  lub na stronie sdk.umt.tarnow.pl po zalogowaniu się na swoje konto.

Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na koncie E-portmonetki nastąpi w sposób wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku o zwrot tych środków, poprzez ich:

  • wypłatę bezpośrednio w miejscach wskazanych na stronie w kasie Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 - parter kasa nr,
  • przeniesienie na wydany duplikat E-karty.