Infolinia SKM

Infolinia SKM dostępna jest pod numerem (14) 68 82 552 i czynna w godzinach pracy Urzędu Miasta Tarnowa czyli:

  • poniedziałek w godz. 7:30 do 18:00,
  • od wtorku do piątku w godz: 7:30 do 15:30,

Za pomocą infolinii SKM Wnioskodawca lub Użytkownik może:

  • uzyskać informację o stanie realizacji wniosku o wydanie e-karty,
  • zgłosić awarię urządzeń,
  • uzyskać informacje dotyczące zasad użytkowania SKM,
  • uzyskać informację o stanie realizacji zgłoszonej reklamacji.

Koszt połączenia z infolinią SKM jest zgodny z cennikiem opłat operatora telekomunikacyjnego, który realizuje dane połączenie.

Urząd Miasta Tarnowa zastrzega sobie prawo do nagrywania połączeń z infolinią SKM przy pomocy odpowiednich urządzeń rejestrujących.