Kontakt

Wydział Rozwoju Miasta

Ul. Nowa 4, pok. 305 i 306

33-100 Tarnów

Dyrektor

Rafał Koścień

tel.  +14 68 82 598

pok. 306

r.koscien@umt.tarnow.pl

Koordynator procesu rewitalizacji

Marzena Bac

Główny Specjalista

tel. +14 68 82 667

pok. 305

m.bac@umt.tarnow.pl